Havvind-aktører som vil søke om tildeling av havvindområder på norsk sokkel, trenger å få avklart en rekke spørsmål. Det gjør også leverandørindustrien i inn- og utland.

Dessuten må Norge snarest melde seg på de internasjonale samtalene om utviklingen av Nordsjønettet, mener vindkraftforeningen Norwea.

– Norge må umiddelbart ta initiativ til å delta i arbeidet med Nordsjønettet.