Etter tirsdag faller mengden nedbør stort sett under normalen, ifølge Gasum Portfolio Services sin morgenrapport for tirsdag. Temperaturen har steget nær normalen og holder seg der de neste to ukene.Den nordiske vindkraftproduksjonen synker