Energi Norge hadde i dag torsdag invitert til effekttariff-seminar, hvor hovedtemaet var hvordan man skal kommunisere til kundene at effekttariffer er fornuftig.

Det meste av bransjen og myndighetene er enige, selv om det finnes ulike syn på hvilke modeller man bør bruke. Men å forklare til kundene at i fremtiden vil kW være like viktig som kWh når nettleien skal beregnes, fremstår som pedagogisk nesten umulig.

Det hele bransjen venter på nå er NVEs forslag modeller for effekttariffer. Det ble lagt frem en modell i 2017, men bransjen protesterte og mente at den var for avansert.