Koronapandemien preger hele samfunnet, og har gjort det de siste månedene. Det gjelder også for kraftaktørene. I resultatene for første kvartal er likevel ikke ekstremsituasjonen rundt korona det som er mest utslagsgivende. Det var først mot slutten av første kvartal at Norge virkelig fikk kjenne på konsekvensene av korona, og driften hos både nettselskap, kraftprodusenter og omsetningsselskap har gått tilnærmet som normalt til tross for smittevernrestriksjoner og endrede forbruksmønstre.

Det som har gitt det virkelig store utslaget for aktørene er det brutale prisfallet vi har sett siden nyttår.