Det er Montel i Sverige som melder dette.

– Vi vil gjerne stoppe og avslutte systemet så likt Norge som mulig. Vi har en del forpliktelser med Norge som gjør at vi ikke helt fritt kan velge hvordan vi skal avslutte systemet, sier Ygeman til Montel.

Dette står i skarp kontrast til forslaget fra svenske Energimyndigheten og norske NVE som ble lagt frem i desember. Det gikk ut på at svenske aktører kan bli sertifikat-godkjent helt frem til 2030, nesten ti år etter at sertifikatmålet er oppnådd.

Forslaget