Tidlig i 2020 var det fundamentale bildet rundt CO₂-prisen veldig svakt. Det var en mild vinter, gassprisene var lave og det var flust med fornybar