Tidlig i 2020 var det fundamentale bildet rundt CO₂-prisen veldig svakt. Det var en mild vinter, gassprisene var lave og det var flust med fornybar energi i systemet. Likevel holdt kvoteprisene seg imponerende høyt gjennom januar og februar.

Da koronapandemien slo til for fullt i mars stupte imidlertid prisene fra rundt 25 euro til om lag 15 euro. Aktiviteten ble satt fullstendig på vent, og allerede da visste man at 2020 ville bli et år med mye lavere utslipp. Da verdens markeder til slutt begynte oppturen igjen etter det verste sjokket, hang likevel karbonkvotemarkedet seg på og i juli ble det satt ny prisrekord på 31,10 euro.