– NVE legger opp til å sende forslag om ny nettleiestruktur på høring høsten 2019, heter det i en melding fra NVE sendt ut i dag.

NVE la på Energidagene høsten 2017 frem forslag om hvordan effekttariffer kan innføres, men forslaget møtte kraftig motbør i høringsrunden. Det endte med at NVE varslet at de ville ta en ny runde, og komme tilbake med et nytt forslag.

Det er fremleggelsen av dette som nå er utsatt til høsten. Den nye NVE-sjefen Kjetil Lund kommenterer det slik:

– I arbeidet med å forberede en høring av forslag til ny nettleiestruktur, har NVE dialog med mange ulike aktører.