NVEs forslag om abonnert effekt har møtt uvanlig sterk motstand, så sterk at direktoratet allerede har gått tilbake på deler av forslaget.

De vil droppe bindingstiden på et år, og nettselskapene skal ikke pålegges å gi råd om hvilket abonnement som er lurt å velge, slik Europower skrev i august.

Da var det fremdeles usikkert om NVE ville ha ny høring om saken, men torsdag varslet direktoratet at det legger opp til en ny høring om saken som vil komme i første kvartal 2019.

Mer