Lilleholt holdt i dag innlegg påMontels energikonferanse i Oslo, hvor han presenterte prisanalyser som tydeligviser at han mener at markedet ligger under der det bør være.– På