Kommentar: Om man innbefatter NVE i det politiske systemet, er det nå tolv prinsipielle avklaringer kraftbransjen venter på, inkludert høringer og rapporter.Status