Dette framkommer i strømhandelselskapet sin langtidsprognose som strekker seg fram til 2030.Den viktigste årsaken til de stigende prisene er at flere kjernekraftverk kommer til å stenges, både i Sverige, Tyskland og Frankrike.