Det viser NVE og Energimyndighetens kvartalsoversikt som ble offentliggjort i dag. 9538 GWh