Hensikten med elsertifikater er å stimulere til ny kraftproduksjon, altså en støtte til kraftutbyggere. Men strømsalgselskapene som formidler elsertifikatene, belaster strømkundene med hundrevis av millioner i det skjulte.

Det fremkommer av NVEs årsrapport for 2018. Eller det vil si, det fremkommer ikke av årsrapporten. Tidligere har det vært mulig å regne på hvor andel strømsalgselskapene sitter igjen med, men i den siste årsrapporten har NVE fjernet opplysningen som viser hvor mye strømkundene faktisk blir fakturert for elsertifikatene.

  

Tok 700 millioner

Tidligere årsrapporter viste både den reelle kostnaden for elsertifikater, og hvor mye sluttkundene ble fakturert.