Hensikten med elsertifikater er å stimulere til ny kraftproduksjon, altså en støtte til kraftutbyggere. Men strømsalgselskapene