Nå er strømprisen rekordhøy og det har flere forklaringer. En av årsakene er at gasslagrene i Europa er