De midlene som genereres av obligasjonslånet vil bli brukttil generelle selskapsformål, fremgår det av en børsmelding fra Statkraft.BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank