Dettekommer frem i høringsrunden i forbindelse med kontrollstasjonen for 2017. Ihøringsrunden er aktører invitert