Det viser en tabell OED har lagt ut.Utregningen har skjedd på