Av Robert Kippe, kommunikasjonsansvarlig i Norwea
Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning.

Staten har kjøpt Meraker Brug og finansministeren snakker om å ta Norge tilbake bit for bit. Min største bekymring er ikke regjeringens holdning til offentlig eierskap, men at altfor mange snakker ned det utenlandske eierskapets betydning for Norge.

Vi hadde vært et fattigere land uten investeringene fra utlandet. Derfor må vi anerkjenne deres betydning og være et stabilt og godt land å investere i.

I dag har rundt 360.000 personer i Norge sin arbeidsplass hos en utenlandskeid bedrift. Til sammen utgjør de utenlandske investeringene over 1400 milliarder kroner. Det er nesten like mye som statsbudsjettet.

Også historisk har finansiering fra utlandet tjent oss godt. Oljeindustrien ble til gjennom kompetanse og investeringer fra utlandet på 1960-tallet. Vannkraften ble først bygd ut med penger fra Frankrike, Sverige, Tyskland og Sveits. Mange av småkraftverkene våre er også bygd med penger fra utlandet. I dag er vindkraft en vesentlig del av energiforsyningen i Norge, og det skyldes blant annet at utenlandske selskaper har bidratt med investeringer. Mye av den teknologien og kompetansen norsk vindkraftnæring har på drift og vedlikehold i dag, har blitt til gjennom partnerskap med utenlandske selskaper.

I årene som kommer trenger Norge store investeringer i fornybar energi og teknologi for energieffektivisering og elektrifisering. Vi trenger alle gode krefter for å lykkes, både lokale investorer, offentlig eide selskaper og bidrag fra utenlandske investeringer. Dette må finansministeren anerkjenne gjennom forutsigbarhet i skattepolitikken.

Mitt poeng er ikke at alt av rammebetingelser må være som de alltid har vært. Det er heller ikke at næringer som har blitt modne og lønnsomme aldri kan få økt skatt. Tvert imot mener jeg at det er riktig at godt lønnsomme bedrifter bidrar til fellesskapet.

Mitt poeng er at endringer må skje på en forutsigbar måte. Skatteendringer må være utredet, varslet i god tid og kunne stå seg over tid. Hvis de skal omfatte eksisterende investeringer, må det innføres overgangsordninger.

Regjeringens forslag til grunnrenteskatt på vindkraft er et skrekkeksempel på hvordan det ikke skal gjøres. Den er ikke utredet og det er lagt opp til at Stortinget vedtar innføringen før høringen er over. Dette kan bli en stygg ripe i lakken for Norge. Det kan i verste fall ødelegge for investeringer i fornybar energi og skape en manglende tillit som smitter over på andre områder, for eksempel havvind eller industri.

Spanias håndtering av sitt støttesystem for fornybar energi for litt over ti år siden må være en viktig lærdom for regjeringen og Stortinget. Spania gjorde et subsidiekutt med tilbakevirkende kraft. De som hadde finansiert utbyggingen av fornybar energi følte seg med god grunn lurt, og det betød en full stopp for utbyggingen. Først nå begynner tilliten å komme tilbake.

Mange griner på nesen når de hører snakk om utenlandske eiere. Jeg mener vi skal være glade for alle investeringer som bidrar til nødvendig omstilling og bærekraftige arbeidsplasser i Norge.

Dette debattinnlegget ble først publisert i avisen Altinget.