Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE skriver i en pressemelding at de har utarbeidet et forslag til en ny ordning som skal