Som så mange andre, har også vi i Europower hjemmekontor for tiden. Det er kjekt når man har en liten valp som trenger oppmerksomhet og jevnlige lufteturer. På lufteturen i nabolaget torsdag denne uken kom jeg over en ledning som var falt ned på bakken.

Den hadde løsnet i festet på trestolpen, og gikk tvers over gang- og sykkelstien. Deler av beskyttelseslaget var borte, og den var fortsatt festet i stolpene bortenfor. Valpen Simba, som var med på turen, ble nysgjerrig som bare små valper kan bli. Han ville bort for å snuse og bite på ledningen. Det fikk han selvsagt ikke lov til. Jeg holdt ham fast, mens jeg dro frem mobilen og sjekket hjemmesiden til Elvia for å finne kontaktinformasjonen.

Der har nettselskapet skrevet klare advarsler til folk som oppdager det de tror er en strømledning på bakken:

«Har du sett en strømledning på bakken, et åpent strømskap eller et tre som har falt over en strømførende linje? Dette er farlige forhold – hold avstand og meld fra til oss! Skader på strømskap eller strømlinjer kan føre til livsfarlige situasjoner for mennesker og dyr. Vi ønsker derfor at du melder fra til oss, slik at vi kan få fikset problemet så fort som mulig.»

Der har de også et skjema for å laste opp bilder og markere stedet på kartet. Jeg gjorde det, og ventet på svar. Det kom noen minutter etterpå, og da ble jeg litt flau.

Ledningen var festet i trestolpen, men hadde ramlet av. Foto: Anders Lie Brenna / Europower

– Hei! Ledningen som ligger på bakken er tlf og ikke strøm. Her må du kontakte Telenor da det er de som er eier, skrev en som het Jørgen på driftsavdelingen hos Elvia.

Det er selvsagt pinlig at jeg som jobber med å skrive om kraftbransjen ikke så forskjell på en strømledning og en telefonledning. Jeg får skylde på at jeg gikk i mine egne tanker, og at jeg måtte holde valpen min unna ledningen samtidig som jeg knyttet sammen bæsjeposen hans da jeg oppdaget det. Uansett er jeg ikke alene om å gjøre denne feilen.

Mange tar feil av telefon- og strømledninger

For når jeg ringer Elvia for å spørre, forteller nettselskapet at de får mange meldinger fra folk som meg, som tror de har oppdaget en strømledning på bakken.

– Ja, veldig mange. En god del av meldinger som kommer inn gjelder en telefonledning, TV-ledning eller en signalledning som det ikke er noe strøm i. Da henviser vi kunden videre til de riktige etatene, sier Vegar Stokset, kommunikasjonsrådgiver i Elvia.

Han og Elvia er likevel tydelige på at de er glade for at folk melder fra, og kommer med et tips om hva man skal se etter.

– Ta bilder av ledningen, og ha klar en adresse eller et mastenummer når dere ringer inn. Alle mastene til Elvia er merket med et nummer. Ikke ta den nærmeste masten, men en mast som står i nærheten av der ledningen ligger. Da kan vi søke fort opp i systemet hvor dette er, sier Stokset.

Det er ofte flere forskjellige typer ledninger på en trestolpe i nærområdet, og det kan derfor være vanskelig å se hva slags ledning det er snakk om. Foto: Anders Lie Brenna / Europower

Hvorvidt det er en strømledning eller ikke er ikke alltid så lett å vite som man kanskje skulle tro, for det kan være flere forskjellige ledninger på de samme stolpene.

– Sjekk gjerne om ledningen som ligger på bakken er festet i den andre masten over eller under den gule ringen på en mast. Alle ledninger som er festet over den gule ringen på masten er det strøm i. Er ledningen festet under den gule ringen er det ledninger uten strøm, gjerne telefon og TV-ledninger, sier Stokset.

Ledningen falt ned fra et feste under den gule stripen på stolpen. Det betyr at det ikke var en strømførende kabel. Foto: Anders Lie Brenna / Europower

Han forklarer at dette er et veldig bra sjekkpunkt som kundene kan gjøre når de ser en ledning på bakken, da ledningen som regel fortsatt er festet i en mast etter at den har falt ned på bakken.

Kan fortsatt være strømførende

Uansett bør man ikke gå bort til ledningen for å ta på den. Dersom det er en strømledning, kan det være farlig.

– Det er umulig å si om det er strøm på ledningen eller ikke over telefon, så hold avstand fra ledningen og pass på til vi er på stedet. Hold dere unna til en sakkyndig er på plass, sier Stokset.

På spørsmål om nettselskapet oppdager det selv hvis en strømkabel faller ned, er svaret at det kommer an på.

– Her er det forskjell på høyspent-, og lavspentledninger. Faller det en høyspentlinje på bakken oppdager vi dette på driftssentralen. Faller det en lavspentkabel på bakken er vi avhengige av at noen melder ifra. Noen som er blitt strømløse ringer i slike tilfelle ofte inn og sier de mangler strøm. Da sender vi ut mannskap for å finne årsaken til strømbruddet, sier Stokset.

Det store usikkerhetsmomentet når man oppdager en strømkabel på bakken, er om den er strømførende eller ikke. Som regel er den ikke det, men det kan man ikke ta for gitt.

– Veldig sjelden ligger det en høyspentkabel på bakken med strøm. I 99,9% av tilfellene vil sikringer gå når vi får en feil på en høyspentledning. Men lavspentledning kan ligge på bakken med strøm uten at vi merker noe før noen melder ifra. Men som oftest vil det ryke en sikring som gjør at ledningen blir strømløs. Om en ledning på bakken er strømløs eller ikke kan ingen være sikre på før vi har mannskap på stedet for å kontrollere dette med et måleinstrument, sier Stokset.

Valpen Simba ville bite på denne ledningen som hadde falt ned på bakken, men eieren sa nei i frykt for at det var en strømledning. Foto: Anders Lie Brenna / Europower

– Ikke et stort problem

Han legger til at det ikke er vanlig at folk som går tur med hunden sin kommer over en strømledning på bakken. Det er ikke vanlig i det hele tatt.

– At ledninger ligger på bakken er ikke et veldig stort problem. Men det skjer innimellom, gjerne etter en storm med mange trefall eller der noen har dratt ned linja med lastebil eller lignende. Så langt i år har dette skjedd 33 ganger, sier Stokset.

Da teller han med absolutt alle hendelser som har forårsaket det. Det inkluderer alt fra uvær og lynnedslag til dyr som kommer borti, graveuhell og trefall.

Avslutningsvis påpeker han at det er bedre å si fra en gang for mye, og oppfordrer de som ser en strømledning på bakken om å ringe inn til driftssentralen på 22441040 - hvis de befinner seg i Elvias driftsområde.