Flere nettselskap roper varsko om at de ikke er rigget for å skaffe all strømmen man trenger i Norge for å nå klimamålene og elektrifisere. Det gjorde de blant annet i en kronikk både Europower Energi og enerWE.

Overfor enerWE understreker konsernsjef Trygve Kvernland i Tensio at det haster å ta grep dersom det skal bli mulig å nå klimamålene.

- Alt ligger til rette for å elektrifisere mer, ingen land i verden er bedre rustet til det enn Norge.