Statnett skriver i en pressemelding at de har utarbeidet et notat som beskriver hvordan de som systemansvarlig har satt rammene for nettilknytninger med