Agder Energi Nett har vunnet fram mot to kunder som nektet selskapet å installere AMS-måler. Det kommer fram i en dom fra Agder tingrett 1. juli i år.

Agder Energi har siden 2018 prøvd å installere AMS-måler hos den ene av disse to kundene. Vedkommende ville framlegge en legeattest for å få fritak for AMS, men en slik attest ble aldri framlagt.

Kunden godtok heller ikke forslag om å installere AMS-måleren på utsiden av huset. Partene kom ikke til enighet og Agder Energi gikk da i første omgang til forliksrådet.