I Nettutviklingsplanen forventer Statnett en forbruksvekst på 15-20 TWh frem mot 2040. Samtidig er de klar på at utfallsrommet er stort og