Det viser et notat fra fylkesutvalget. De går enstemmig inn for å be Statnett om å ruste opp nettet slik at det kan overføres