Som Europower Energi omtalte i november tapte BKK innsynssaken i Bergen tingrett. Tirsdag klokken 15:30 anket selskapet dommen. Saken startet da NRK i januar ba om innsyn hos BKK og fikk avslag, bortsett fra i