Som Europower Energi omtalte i november tapte BKK innsynssaken i Bergen tingrett. Tirsdag klokken 15:30 anket selskapet dommen.

Saken startet da NRK i januar ba om innsyn hos BKK og fikk avslag, bortsett fra i deler av nettvirksomheten. Begrunnelsen fra BKK var at morselskapet og flere av datterselskapene er unntatt offentlighetsloven.

Den avgjørelsen anket NRK til fylkesmannen i Vestland som ga NRK rett i at flere av datterselskapene, i tillegg til morselskapet, er omfattet av offentlighetsloven. Som Europower Energi omtalte i mars fikk da BKK med seg Energi Norge og saksøkte