Bakgrunnen for navneskiftet er kravet om at nettselskaper fra årsskiftet ikke kan ha samme navn og profilering som øvrig virksomhet.

– Når kravet er som det er, så er det to løsninger. Enten å skifte navn på nettselskapet eller skifte navn på resten. De fleste har valgt å skifte navn på nettselskapet, men vi går motsatt vei, sier kommunikasjonssjef Jan Kåre Austrheim.

Bergenshalvøen

Han forteller at det var en omfattende prosess før de endte opp på at nettselskapet skal få beholde navnet.