Bakgrunnen for navneskiftet er kravet om at nettselskaper fra årsskiftet ikke kan ha samme navn og profilering som øvrig virksomhet.