Rapporten fra Brusselkontoret (som eies GeelmuydenKiese) tar for seg mulige norske konsekvenser av Brexit. I kapittel om