Pressemelding fra Hitachi ABB Power Grids:

Tensio samarbeider med Hitachi ABB Power Grids om prosjektering og bygging av en miljøeffektiv, digital, 145 kV transformatorstasjon på Sutterø for å utvide kapasiteten og øke påliteligheten til strømnettet rundt Stjørdal.

Bygningen skal stå ferdig sommeren 2021, med drift av stasjonen fra påsken 2022. Regionen har behov for å øke forsyningskapasiteten på grunn av befolkningsvekst, flere elbiler og elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

Bruk av VR-teknologi

For å møte den økende etterspørselen etter elektrisk kraft samhandler Hitachi ABB Power Grids med Tensio og den valgte byggleverandøren ved å bruke ny VRteknologi til å utforme en transformatorstasjon med optimalt fysisk og miljømessig fotavtrykk.