Ifølge en kunngjøring i Brønnøysundregisteret har Dalane Nett skiftet navn til Enida. Fra nyttår trer kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille i kraft, og dermed er det mange navneskifter i vente i kraftbransjen. – Enida er en