Dette innebærer bygging av to knapt 10 kilometer med jordkabler i en felles grøft. Det skal bygges en ny transformatorstasjon