Av de sakene som Europower publiserte i februar, var det disse