Det viser ulike NVE-statistikker, blant annet «Nøkkeltall for nettselskapene» som ble offentliggjort torsdag. I 2017 var