Som Europower har skrevet om tidligere innfører de fleste nettselskapene en felles ny nettleie-modell fra nyttår, og selskapene publiserer nå nye tariffer på løpende bånd.

Elvia er med over 900.000 kunder Norges klart største nettselskap. Elvia har frem til nå hatt to helt forskjellige nettleier. I Hafslund-området har det vært lavt fastledd og høyt energiledd, mens i Eidsiva-området har det vært motsatt. Med et forbruk på rundt 20.000 kWh har kundene kommer omtrent likt ut, men forbruksprofil har naturligvis vært avgjørende.

Energiledd

Først det nye energileddet. Elvia vil fremover operere med i alt fire forskjellig satser: Vinter og sommer som begge deles i dag-sats og natt/helg-sats.

Som man ser av tabellen gir Elvia 10 øre/kWh i natt og helgerabatt om vinteren, og 5 øre om sommeren - før avgifter legges til.

Energiledd

Uten avgifter

Med avgifter

Vinter dag

23,45

41,70

Vinter natt/helg

13,45

29,20

Sommer dag

13,47

37,35

Sommer natt/helg

8,47

31,19

Regjeringen har bestemt at det fra januar til mars 2022 skal være redusert takst på elavgiften. Vinter-satsene i tabellen over er oppgitt med redusert elavgift-sats.

Det innebærer at Elvias dagsats på energileddet neste vinter vil øke til 49,83 øre/kWh - inkludert avgifter.

I dag betaler tidligere Hafslund-kunder 44,80 øre/kWh i energiledd gjennom hele året. Tidligere Eidsiva-kunder betaler 30,86 øre og 27,11 øre, henholdsvis vinter og sommer.

Oppsummert: Eidsiva-kundene får i all hovedsak dyrere energiledd enn i dag, mens Hafslund-kundene gjennomgående får lavere energiledd.

Fastledd

Over til fastleddet. Her er det verdt å merke seg at Elvia beholder fastledd-begrepet. Andre store selskaper, som Lede og BKK Nett, har skiftet begrep til kapasitetsledd.

En annen forskjell er at Elvia har satt inn et ekstra trinn nederst i fastledd-trappen. Første trinn er fra 0-2 kW, mens det første intervallet til Lede og BKK er fra 0-5 kW.

Størrelsen på fastledd/kapasitetsledd bestemmes av forbruket i den timen nettkunden har størst forbruk. Altså ikke av maksimalt effektuttak, men gjennomsnittlig effektuttak i den timen hvor forbruket er størst, omtalt som månedsmaks.

Fastledd

Uten moms

Med moms

0-2 kW

104

130

2-5 kW

152

190

5-10 kW

224

280

10-15 kW

300

375

15-20 kW

376

470

20-25 kW

452

565

Igjen kan vi sammenligne med Lede og BKK, og da ser vi at Elvia har lagt fastleddet sitt lavere enn disse selskapene.

For eksempel må man med en månedsmaks på mellom 5 og 10 MW betale 280 kroner hos Elvia, mens prisen vil være 479 kroner hos Lede og 405 kroner hos BKK.

Hos Lede er til gjengjeld energileddet vesentlig lavere enn Elvia sine satser.

Alle tidligere Hafslund-kunder må betale høyere fastledd enn de gjør i dag. I dag er satsen 115 kroner for disse kundene. For eksempel må Hafslund-kunder som legger seg på 5-10 kW i månedsmaks, betale 165 kroner i ekstra i måneden.

Tidligere Eidsiva-kunder - som i dag betaler et høyt fastledd på 370 kroner - vil derimot i mange tilfeller oppleve at fastleddet blir lavere. Først når de legger seg på en månedsmaks mellom 10-15 kW vil de betale omtrent det samme som de gjør i dag.

Elvia driver for tiden med aktiv markedsføring for å gjøre kundene oppmerksomme på den nye nettleie-modellen. Her fra Gardermoen. Foto: Haakon Barstad