Olje- og energidepartementet sendte denne uken på høring et forslag som gjør at spesielle forbrukere kan få koble seg til