Som Europower har skrevet omtidligere i dag vil NVE de nærmeste dagene sende på høring et forslag om en nynettleie-modell. Hovedpoenget med modellen er å få ned effekttoppene istrømnettet, og på den måten redusere behovet for nettinvesteringer.

Virkemiddelet er at det skal væreøkonomisk lønnsomt for kundene å flytte deler av strømforbruket sitt bort frade periodene hvor nettet har størst belastning, altså å innføre det som påbransjespråket heter effekttariffer.

– Vi har lenge varslet at vi kommertil å legge frem en modell for effektprising, og nå har vi valgt løsning.