Som Europower Energi har omtalt tidligere ønsker RME å endre reglene for installasjon av AMS-målere. Nettselskapene har lenge vært frustrerte over at det i forskriftene er uklart hvorvidt de