Når strøm sendes gjennom kabler, oppstår et nett-tap. Strøm forsvinner underveis som følge av fysisk motstand og varmeutvikling.

Denne tapte strømmen må nettselskapene betale for. Etter hvert ender regningen hos forbrukerne som en del av nettleien.

I 2022 har det vært eksepsjonelt høy strømpris i Sør-Norge, og kostnaden for å dekke nett-tapet har økt kraftig. Nøyaktig hvor mye har ingen oversikt over, men et anslag fra Energi Norge viser at det kan dreie seg om 4–5 milliarder kroner.