Det er i det siste sendt to brev om KILE-ordningen til RME. Et fellesbrev