Elvia kjører et pilotprosjekt for å teste to nye modeller til nettleie med en variert prising avhengig av når på året og når døgnet strømmen brukes. På