Det er behov for mer kapasitet i kraftnettet i Norge. Det