OPPDATERT: Saken er oppdatert med en feilretting. Beløpene ble opprinnelig oppgitt i kroner, men flaskehalsinntektene er i euro.

Flaskehalsinntekter er inntekter Statnett som systemansvarlig får strømmen går fra et elspotområde til et annet. Da kjøper Statnett strømmen i prisområdet som strømmen kommer fra, og selger den i prisområdet den selges til. Differansen de sitter igjen med er flaskehalsinntekten.

På utenlandskablene må Statnett dele denne inntekten 50/50 med sine internasjonale partnere, men på kablene internt i Norge får de hele flaskehalsinntekten selv. Den går for øvrig til å dekke utgiftene slik at nettleien holdes nede.

I en tidligere gjennomgang har Europower sett på Statnetts flaskehalsinntekter fra utenlandskablene. Det gjorde vi med utgangspunkt i en delvis sladdet utgave av Statnetts Rapport fra systemansvarlig 2020. Der kom det blant annet frem at de internasjonale flaskehalsinntektene lå på omtrent én milliard kroner i snitt hvert år, men at det var store variasjoner fra år til år.

Nå har vi tatt en tilsvarende titt på flaskehalsinntektene fra overføring av strøm på tvers av de fem norske prisområdene.

Opptil 21,1 millioner på én måned

I snitt ligger Statnetts interne norske flaskehalsinntekter fra overføringene på litt under 1,8 millioner euro i måneden. Det varierer imidlertid mye fra måned til måned, og fra år til år.

De to foregående årene var det relativt små prisforskjeller mellom elspotområdene, og dermed ble også flaskehalsinntektene lave. De lå på henholdsvis 3,6 og 6,0 millioner euro i 2019 og 2020.

År Flaskehalsinntekter
2014 € 11 800 000
2015 € 10 800 000
2016 € 62 600 000
2017 € 24 700 000
2018 € 29 200 000
2019 € 3 600 000
2020 € 6 000 000

Årene før det lå den markant høyere, og i 2016 utgjorde flaskehalsinntektene hele 62,6 millioner euro. Av det kom hele 21,1 millioner euro i januar 2016.

Store prisforskjeller

En titt på prisstatistikken for 2016 hos kraftbørsen Nord Pool viser at det var en måned med store prissvingninger, og store variasjoner. I løpet av den måneden var prisen lik på tvers av elspotområdene i omtrent halvparten av timene, men det var til tider store forskjeller. I ni enkelttimer spredd utover flere dager var prisforskjellen over 1000 kr/MWh, og i snitt for hele måneden utgjorde prisforskjellen 63,50 kr/MWh fra billigste til dyreste prisområde.

Dermed ble det veldig lønnsomt å overføre strøm fra et prisområde til et annet i januar 2016. Den gangen var det også mer lønnsomt for Statnett å overføre strøm mellom norske prisområder, enn over utenlandskabelen. For i den samme måneden utgjorde Statnetts andel av flaskehalsinntektene på utenlandskablene kun 2,8 millioner euro. Dermed utgjorde flaskehalsinntektene fra innlandet hele 88,3 prosent av inntektene den måneden.

Av og til større enn inntektene fra utenlandskablene

Det er imidlertid unntaket at det er mer penger å hente på kablene i innlandet. Fra 2014 til 2020 har det kun vært tilfelle seks ganger. Det skjedde i fire måneder i 2016 og to måneder i 2018. På det meste utgjorde flaskehalsinntektene fra overføring av strøm mellom prisområdene internt i Norge hele 88,3 prosent av Statnetts flaskehalsinntekter.

  • Januar 2016: 88,3 %
  • Oktober: 2016: 55,8 %
  • November 2016: 67,6 %
  • Desember 2016: 51,9 %
  • Mars 2018: 77,1 %
  • Juli 2018: 55,4 %

I snitt utgjør imidlertid de norske flaskehalsinntektene langt mindre enn det Statnett henter inn fra utenlandskablene. I perioden fra 2014 til 2020 utgjør 16,2 prosent av de totale flaskehalsinntektene.

En sortert oversikt viser at det de siste årene har vært 20 måneder der de norske flaskehalsinntektene har oversteget to millioner euro.

# År Måned Innlandet Utlandet Totalt Innlandsandel
1 2016 Jan € 21 100 000 € 2 800 000 € 23 900 000 88,3 %
2 2016 Nov € 11 900 000 € 5 700 000 € 17 600 000 67,6 %
3 2018 Mar € 10 800 000 € 3 200 000 € 14 000 000 77,1 %
4 2016 Des € 9 400 000 € 8 700 000 € 18 100 000 51,9 %
5 2016 Okt € 7 200 000 € 5 700 000 € 12 900 000 55,8 %
6 2017 Jan € 7 200 000 € 7 900 000 € 15 100 000 47,7 %
7 2016 Sep € 5 600 000 € 7 400 000 € 13 000 000 43,1 %
8 2018 Okt € 4 600 000 € 10 100 000 € 14 700 000 31,3 %
9 2014 Jan € 3 800 000 € 4 500 000 € 8 300 000 45,8 %
10 2017 Feb € 3 700 000 € 5 900 000 € 9 600 000 38,5 %
11 2018 Jul € 3 100 000 € 2 500 000 € 5 600 000 55,4 %
12 2017 Apr € 2 700 000 € 5 000 000 € 7 700 000 35,1 %
13 2018 Nov € 2 500 000 € 7 800 000 € 10 300 000 24,3 %
14 2017 Sep € 2 400 000 € 8 800 000 € 11 200 000 21,4 %
15 2017 Mar € 2 300 000 € 4 700 000 € 7 000 000 32,9 %
16 2016 Jul € 2 300 000 € 6 600 000 € 8 900 000 25,8 %
17 2014 Apr € 2 200 000 € 7 200 000 € 9 400 000 23,4 %
18 2018 Aug € 2 200 000 € 6 600 000 € 8 800 000 25,0 %
19 2016 Aug € 2 100 000 € 7 000 000 € 9 100 000 23,1 %
20 2020 Des € 2 100 000 € 28 600 000 € 30 700 000 6,8 %

Synliggjør flaskehalsene i strømnettet

Flaskehalsinntektene utgjør en inntektskilde for Statnett, men de er også en indikasjon på hvordan det står til med strømnettet. For når inntektene er høye, er det et tegn på at strømnettet har for liten kapasitet. Sånn sett er det et paradoks at Statnett får økt inntekt når nettet ikke er godt nok.

De to foregående årene var Statnetts flaskehalsinntekter fra innlandet relativt små, noe som indikerer at strømnettet stort sett håndterte behovet for strømoverføring innenlands. Så langt i år er derimot forskjellene i strømprisen ekstraordinært store.