Dette markerer starten på prøvedrift på den nye kabelforbindelsen mellom