Regjeringen sendte før påske omsider saken om funksjonelt skille ut på høring. De foreslo som ventet å sette