Avtalen trådte i kraft ved årsskiftet og gir Rejlers ansvaret for å utføre tilsynsoppgaver i Oslo Vest. Det kommer frem i en pressemelding. – Det