Det er flere prosesser og typer endringer på gang. En av dem handler kalibrering av kostnadsnormer, en del av reguleringen for at det skal være lønnsomt å drive effektivt.