I 2020 fikk den italienske leverandøren Rebaioli S.p.A. oppdraget med å bygge en 74 kilometer lang kraftlinje i Nordland av Statnett. Men ifølge Dagens Næringsliv (DN) sliter det italienske