Igjen er det Høyres Nikolai Astrup som i et skriftlig spørsmål pirker statsrådene på steder han vet det er ubehagelig.

Forrige gang handlet det om opprinnelsesgarantier og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Denne gangen er det Acer og finansminister Trygve Slagsvold Vedum som er tema.

– Hva underbygger resonnementet?

– I finansdebatten la finansministeren vekt på at Norges tilslutning til Acer har bidratt til de høye strømprisene vi nå har. Hvilke konkrete vedtak fra Acer vil finansministeren vise til for å underbygge dette resonnementet, spør Astrup.

Svaret må kunne sies å være oppsiktsvekkende spakt fra Sp-lederen. Partiet gikk til valg på å melde Norge ut av Acer, og i valgkampen var Vedum svært opptatt av at Acer vil jevne ut strømprisene i Europa.

Når Vedum svarer formelt som finansminister kan det virke som om Finansdepartementet har tatt over. I all hovedsak beskriver Vedum nøkternt funksjonene til Acer uten å en eneste gang si noe om at byrået øker norske strømpriser.

Forpliktende avtaler allerede inngått

Riktignok innleder Vedum med å poengtere at utenlandskabler øker innenrikspriser, men kabler er jo ikke det samme som Acer. Han kommer etter hvert inn på alle avtalene som Norge har forpliktet seg til:

– Gjennom EØS-avtalen er Norge del av et forpliktende handelssamarbeid med EU, som også omhandler handel med energi. Handel med elektrisk kraft er regulert i internasjonale avtaler som EØS-avtalen, frihandelsavtalen og kraftavtalen mellom Norge og Storbritannia, skriver Vedum og ramser opp enda noen avtaler.

Men spørsmålet fra Astrup var jo hvordan Acer konkret bidrar til økte norske strømpriser.

– Rammene for hvordan kraftmarkedet skal organiseres og utvikles er regulert i EUs energiregelverk, som også er innlemmet EØS-avtalen gjennom blant annet EUs tredje energimarkedspakke, skriver Vedum.
Vi må visst lete videre etter en sammenheng mellom norske strømpriser og Acer.

– Opprettet i forlengelsen av avtaleverk

Vedum skriver at Norge inngikk avtaler lenge før Acer ble opprettet:
– For å fremme samarbeid mellom de nasjonale reguleringsmyndighetene for energi, ble det opprettet et byrå for samarbeid mellom reguleringsmyndighetene, Acer. Dette er altså et byrå som er opprettet i forlengelsen av det tidligere nevnte avtaleverket. Her deltar Norge fullt ut, men uten stemmerett, skriver Vedum.

Altså fortsatt ikke noe om sammenhengen mellom Acer og norske strømpriser. Hva med konkrete vedtak som Astrup spør etter?

– På nærmere definerte områder har Acer en rolle som megler eller tvisteløser mellom reguleringsmyndighetene i EU. Per i dag har Acer truffet flere vedtak som gjelder for aktører i EU, knyttet til tekniske spørsmål som må koordineres av hensyn til effektiv og sikker drift av et sammenkoblet kraftsystem. Det er så langt ikke truffet vedtak som gjelder direkte mot Norge.

Ingen vedtak som angår Norge altså.

Vedum avslutter Acer-svaret der, uten å svare på sammenhengen mellom Acer og norske strømpriser. I stedet skifter han tema til utenlandskabler - noe som Astrup ikke spurte om.

Tolkning

Det må legges til at Astrup vrir litt på det Vedum faktisk sa i finansdebatten. Å hevde at finansministeren «la vekt på at Norges tilslutning til Acer har bidratt til høye strømpriser», er å strekke det langt.

Det var i et svar til Frp-leder Sylvi Listhaug at Vedum kom inn på Acer. Listhaug klaget oppskriftsmessig på at regjeringen ikke gjorde noe med de høye strømprisene. Vedum repliserte følgende:

– Jeg skjønner at Sylvi Listhaug synes det er vanskelig å snakke om hva hun selv har gjort når hun har hatt makt i åtte år. For eksempel var det Frp som sørget for at det norske storting ga fra seg makt til Acer, og sørget for at mer av energipolitikken skal styres fra EU. Det var det Frp som var arkitekten bak, og de hadde olje- og energiministeren. Det er et faktum, og da vet folk hva de får når en stemmer på Frp: Mer marked, mer EU-styre og høyere avgifter, sa Vedum i en debatt som totalt varte i nesten 14 timer.

Temaet var altså høye strømpriser, og Vedum koblet det til Acer, men å si at han la vekt på Acer er Astrup sin tolkning.