Klokken 04:08 tirsdag morgen eksploderte en spenningstransformator ved et av Ringerikskraft sine anlegg i Hønefoss. Det er resulterte i at lysene forsvant for rundt 4500 kunder. – Det var en spenningstransformator som eksploderte og brant litt i