Pressemelding:

Dagens linje er fra 1950-tallet og skal erstattes med ny 22kV-linje – fordelt på i underkant av 2 km luftlinje og i underkant av en kilometer med kabel.

Setter opp nettstasjoner

Ved Krossen og Hellås skal det også settes opp nettstasjoner, i tillegg skal Omexom demontere gamle master og linjer på en miljømessig forsvarlig måte.

Oppdages gammelt materiell og isolatorer ute i terrenget skal dette også ryddes opp i.

Totalrenoveringen av høyspentlinja mellom Bjærum og Hellås er en del av Agder Energi Nett sin plan for opprusting av sitt strømnett. Arbeidet er påbegynt.

PRESSEMELDINGEN er redigert av Europower Energi